Helmkasuaris

Engelse naam:                         Southern Cassowary
Wetenschappelijke naam:      Casuarius casuarius
Leefgebied:                            Zuidelijke Molukken, Papua Nieuw-Guinea en Noordoost Australië
Voeding:                                 Vruchten, paddenstoelen, insecten, amfibieën en kleine reptielen.
Gewicht:                                 tot 35 kilogram (man), tot 60 kilogram (vrouw)
Nestgrootte:                           3 – 8 eieren
Broedtijd:                               47 tot 60 dagen
IUCN status:                            Niet bedreigd

Waar wonen ze?
De helmkasuaris komt met name voor in de tropische bossen, waar ze zich geregeld laten zien langs rivieroevers en bosranden. Dit zijn geen plaatsen waar men snel in contact komt met een helmkasuaris, maar ze laten ze zich ook wel zien op stranden die omringd zijn door tropische bossen, waar ze op zoek gaan naar restjes eten die mensen hebben laten liggen. Zo zijn ook fruitplantages plaatsen die wel door de helmkasuaris bezocht worden.
Er bestaan drie soorten kasuarissen, waarvan de helmkasuaris de grootste is. Alle drie de soorten komen in dezelfde regio voor, maar niet in dezelfde gebieden.


Hoe zien ze eruit?
De Helmkasuaris is een loopvogel. Echte vleugels zijn er dan ook niet te zien, maar wel een paar harde pennen waar de korte vleugeltjes zitten. De kasuaris kan hier niets mee en kan dus ook niet vliegen. Wel heeft de helmkasuaris sterke goed ontwikkelde poten. Naast dat de helmkasuaris hiermee snel kan lopen (tot wel 50 km/uur!) kan hij hiermee ook zo’n anderhalve meter hoog springen. Ter verdediging heeft de kasuaris aan iedere poot een lange nagel van wel 10 centimeter, waarmee ze in combinatie met de sterke poten gevaarlijke trappen mee uit kunnen delen.
Hoe de helmkasuaris aan zijn naam komt is wel duidelijk. Er zijn verschillende theorieën over de functie van deze helm op de kop. Vermoed wordt dat deze dient om bescherming te bieden tegen de laag hangende takken in het regenwoud. Ze hebben zwarte veren, waarvan de structuur anders is dan van veren die dienen om mee te vliegen. Zo lijkt het ook alsof de kasuaris haren heeft in plaats van veren. Helmkasuarissen hebben een opvallende hals met kleurrijke lellen. Deze lellen zijn doorgaans rood, maar kunnen van kleur veranderen afhankelijk van de stemming van de vogel.

 

De helmkasuarissen in het park:
In Avifauna is één koppel helmkasuarissen te zien. De dieren wonen apart van elkaar en worden alleen in de paartijd met zorgvuldigheid bij elkaar geplaatst. Het grootste deel van het jaar leeft een helmkasuaris namelijk alleen (solitair). Zowel het mannetje als vrouwtje hebben een eigen territorium. Dit territorium wordt fel verdedigd en slechts twee weken per jaar dulden mannetjes en vrouwtjes elkaar in hun territorium, om te paren. Het mannetje broedt de eieren uit die het vrouwtje bij hem in het nest legt en zorgt vervolgens ongeveer 9 maanden voor de opvoeding van de jongen. Het vrouwtje verlaat de man direct na het leggen van de eieren.

 

Naast de helmkasuaris wonen er ook nog andere soorten loopvogels in Avifauna, zoals de; Darwin nandoe, Emoe, Noord-Afrikaanse struisvogel en Noordereiland Kiwi. Ook de Kuiftinamoe behoort tot de loopvogels, maar dit is wel een uitzondering in de groep van de loopvogels. Zij kunnen namelijk wel vliegen.