Sperweruil

Engelse naam:                       Northern Hawk Owl
Wetenschappelijke naam:    Surnia lula
Leefgebied:                            Gemengde bossen en naaldbossen
in Europa, Azië en Noord-Amerika
Voeding:                                 Knaagdieren en soms ook vogels
Gewicht:                                 tot 370 gram
Nestgrootte:                         5 tot 8 jongen
Broedtijd:                              Ongeveer 27 dagen.
IUCN status:                          Niet bedreigd

Waar wonen ze?
Sperweruilen wonen in de gemengde bossen, naaldbossen en berkenbossen van het noordelijk halfrond. Ze zijn terug te vinden in Noord-Europa,  Scandinavië, Rusland en Noord-Amerika. Sperweruilen jagen met name boven open plekken in het bos en langs de bosranden. Zolang er voldoende voedsel is, kunnen ze lange tijd in hetzelfde gebied verblijven, maar als er te weinig voedsel trekken de vogels weg naar plekken met een hoger voedselaanbod. Zo is het mogelijk dat vogels uit Scandinavië naar het zuiden trekken. Op die manier is de Sperweruil ook wel eens in Nederland waargenomen als dwaalgast.

Deze uilen nestelen hoofdzakelijk in boomholtes, maar soms worden oude nesten van de zwarte specht of roofvogels ook wel als nestplaats gebruikt. Sperweruilen beginnen overigens meteen met broeden na het leggen van het eerste ei. Hierdoor komen de jongen niet tegelijkertijd uit en is het dus vaak zo dat in een nest van een sperweruil er jongen van verschillende grootte zitten.

 Hoe zien ze eruit?
Sperweruilen zijn niet erg groot en zijn qua grootte te vergelijken met een ransuil.
In tegenstelling tot de ransuil heeft de sperweruil echter geen opvallende oorpluimen. De oogkleur verraad wanneer deze uilen actief zijn. Zo zijn uilensoorten met zwarte ogen s’ nachts actief, met oranje ogen in de schemering en zijn uilensoorten met gele ogen (zoals de sperweruil) overdag actief.
Het verenkleed van de sperweruil doet sterk denken aan dat van de havik en sperwer, maar niet direct aan dat van een uil. Ook de lichaamsbouw is anders dan die van andere uilensoorten. Dit zijn beide aanpassingen voor het overdag actief zijn en jagen op dagactieve prooien. Sperweruilen hebben wel net als andere uilensoorten een erg goed gehoor. Hierdoor kunnen ze de locatie van een prooi bijna exact bepalen. Als sperweruilen op jacht gaan, dan bepalen ze eerst vanaf een tak hoe ver de prooi van hun verwijderd is, voordat ze overgaan tot de aanval. Wanneer een sperweruil naar zijn prooi toevliegt doet hij dit net als alle andere uilensoorten geruisloos. Dit komt door speciale zachte veren die de sperweruil op zijn vleugels heeft zitten. Dit is natuurlijk hartstikke handig, want zo hoort zijn prooi de sperweruil nooit aankomen.

Uilen in het park:
In Avifauna zijn de sperweruilen te bewonderen in de uilenburcht.  Hierbij is het zelfs mogelijk om door het verblijf van de sperweruilen heen te lopen. Andere soorten die in de uilenburcht te vinden zijn, zijn de bosuil en ransuil. Tegenover de sperweruil wonen de Europese oehoe’s samen met raven. In de nachtsafari is de kerkuil terug te vinden.