Struisvogel

Engelse naam:                              Common ostrich
Wetenschappelijke naam:      Struthio camelus
Leefgebied:                                    woestijnen en savannes in Afrika
Voeding:                                          gras, bladeren, insecten en kleine gewervelde dieren
Gewicht:                                          100 kilo (vrouwtjes) 150 kilo (mannetjes)
Nestgrootte:                                  2 – 11 eieren per struisvogel
Broedtijd:                                        42 – 46 dagen
IUCN status:                                   Niet bedreigd

Waar wonen ze?
Struisvogels wonen in de droge gebieden van Afrika. Hier bewonen de dieren woestijnen, steppes en savannes. Oorspronkelijk kwam de struisvogel voor in heel Afrika en het Midden-Oosten, met uitzondering van de dicht begroeide gebieden. Tegenwoordig is de struisvogel terug te vinden in Oost-Afrika, Zuidelijk Afrika en de Sahel regio. De Sahel is een droog gebied dat de grens vormt tussen tropisch Afrika en de Sahara.
In de gebieden waar struisvogels wonen is weinig water aanwezig. Het benodigde water halen struisvogels dan ook uit hun voedsel.

 

Hoe zien ze eruit?
De struisvogel is met zijn maximale lengte van 2,75 de grootste vogel ter wereld. Struisvogels behoren tot de loopvogels en kunnen niet vliegen, maar hebben wel vleugels. Deze worden gebruikt voor het bewaren van het evenwicht tijdens het rennen en om stofbaden te nemen. Stofbaden zijn erg goed voor de huid van struisvogels. Ook gebruiken de mannetjes de vleugels voor het imponeren van de vrouwtjes in de paartijd.
Struisvogels hebben een klein hoofd, een lange nek en enorm lange poten. Met deze poten kan een struisvogel grote stappen maken van wel 3,5 meter. De poten hebben geen veren en hebben twee tenen. Aan één van deze tenen zit een grote nagel. Deze dient niet alleen voor stabiliteit tijdens het lopen, maar wordt ook gebruikt wanneer de dieren zich verdedigen tegen aanvallers of mogelijke bedreigingen. Door de grote poten kunnen struisvogels erg hard rennen. Zo kunnen ze wel snelheden behalen van 70 kilometer per uur.
De struisvogel leeft in paren of groepen van gemiddeld 5 volwassen dieren. Het mannetje is mede verantwoordelijk voor de broedzorg en creëert zelf een nest door de toplaag van een stuk grond weg te schrapen. In dit nest leggen meerdere vrouwtjes hun eieren. Zo kan het voorkomen dat een nest wel 78 eieren bevat. Vaak worden alleen de eieren van het dominante vrouwtje uitgebroed door zowel het dominante vrouwtje en het mannetje. Vanwege de bruine schutkleur van het vrouwtje, broedt zij overdag op de eieren. Het mannetje dat een grotendeels zwart verenkleed heeft broedt s ’nachts op de eieren. Eieren die aan de zijkanten van het nest liggen worden vaak opgegeten door roofdieren.

De struisvogel legt het grootste ei van alle vogels. Zo weegt een ei wel 1,5 kilo en passen er ongeveer 25 kippeneieren in. Wanneer de jongen na zes weken uitkomen verlaten zij het nest en worden ze voor het eerste levensjaar beschermd door de ouders. Hierbij kan het voorkomen dat andere struisvogels met jongen zich bij elkaar aansluiten waardoor er zogenaamde struisvogelcrèches ontstaan.

Struisvogels in het park
In Avifauna leeft een koppeltje struisvogels samen met de helmparenhoenders en de kroonkraanvogel. De dieren zijn vanaf de entreelaan al te zien. Vanaf een verhoging is goed te zien hoe groot deze vogels in werkelijkheid zijn.

De struisvogels in Vogelpark Avifauna behoren tot een zeer zeldzame ondersoort; de Noord-Afrikaanse Struisvogels. Er is voor deze soort een fokprogramma actief (EEP), waar Vogelpark Avifauna aan deelneemt met deze vogels.