Veel mensen kennen Vogelpark Avifauna vooral als ‘dierentuin’ een mooie plek met veel bijzonder dieren om te bezoeken.

Maar wist u dat Stichting Vogelpark Avifauna een officieel erkend goed doel is?

Dat het opvangen, verzorgen en soortbehoud van beschermde vogels en zoogdieren onze kerntaak is?

Dat we voorlichting geven, in ons park en op de scholen rondom ons, om het verhaal van de vogels ook aan toekomstige generaties door te geven?
En dat we niet alleen met soortbehoud programma’s in ons park zelf helpen om bedreigde diersoorten in stand te houden, maar ook met hulp ter plaatse in de landen van herkomst van deze dieren.

Allemaal taken die soms minder zichtbaar zijn wanneer u ons park bezoekt, maar die wel de kern van ons bestaan vertegenwoordigen.  Taken waar in de regel geen inkomsten tegenover staan.

De inkomsten die wij met toegangskaartjes genereren worden volledig besteedt aan het opvangen en verzorgen van de dieren.  Maar om in de toekomst deze zorg te kunnen blijven verlenen, zijn donaties, giften en nalatenschappen van groot belang.

Kort gezegd, zonder u redden we het niet.

We hopen dat u het vele goede werk dat onze verzorgers en vrijwilligers doen voor de dieren, wilt steunen. Met een éénmalige of periodieke gift. Zoals het voor u uitkomt. De dieren zijn u er bijzonder dankbaar voor.

Klik hier om een online donatie te doen