Stichting Vogelpark Avifauna, haar medewerkers en vrijwilligers houden zich dagelijks bezig met het opvangen, verzorgen, beschermen van bijzondere vogels en zoogdieren. En natuurlijk het geven van voorlichting en educatie daarover.

Lange tijd was Horeca concern Van der Valk eigenaar van het vogelpark maar in 2012 is het park met alle dieren in een zelfstandige stichting ondergebracht.  Hoewel het park nog steeds grote aantallen bezoekers trekt is de maatschappelijke en dierenwelzijn functie de afgelopen jaren een steeds dominantere rol gaan innemen.  Dat onderscheid ons van de ‘standaard dierentuin’.
Bezoekers zijn er om de dieren te kunnen blijven beschermen en opvangen.

Door de ANBI status van Stichting Vogelpark Avifauna, kunnen giften, donaties in aanmerking komen voor belasting aftrek en zijn nalatenschappen, legaten vrijgesteld van successierechten. Hierdoor kan uw schenking volledig worden besteed aan de dieren.

Weetjes:

  • Wist je dat Avifauna in de top 3 grootste vogelparken ter wereld staat?
  • Wist je dat Avifauna het oudste vogelpark ter wereld is?
  • Wist je dat de toekan in het logo van Van der Valk Hotels & Restaurants uit Avifauna komt. Van der Valk was voor lange tijd de eigenaar van Avifauna.