In Avifauna leven 260 -veelal beschermde- vogelsoorten. Vogels die op allerlei plaatsen in de wereld met uitsterven worden bedreigd. Hiermee helpen we aan de instandhouding van soorten en soortendiversiteit die belangrijk zijn voor de ecologie van onze aarde.